Preskočiť na obsah

O nás

Projekt požiarnej ochrany, s ktorým budete spokojný

Projekt požiarnej bezpečnosti stavbyVypracujeme pre Vás projekt požiarnej ochrany, ktorý bude plne odborný, spĺňajúci požiadavky platnej legislatívy a zároveň ekonomický pre investora. Či už ste architektonická kancelária, samostatný projektant alebo individuálny stavebník, sme Vám k dispozícii. Ponúkame Vám naše skúsenosti, ako aj dôslednosť pri hľadaní optimálneho a ekonomického riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. Táto precíznosť totiž môže investorovi ušetriť nemalé peniaze pri realizácii požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti. 

Za svojou prácou si stojíme, a preto sa zaručujeme za kladné stanovisko od okresného či krajského riaditeľstva HaZZ k nami vyhotovenému projektu požiarnej ochrany. Prípadné pripomienky od kontrolného orgánu si sami obhájime, v prípade potreby dodatočne zapracujeme do projektu bez ďalšieho účtovania.

Zaoberáme sa výlučne projektovaním protipožiarnej bezpečnosti, preto vám garantujeme nie len vysokú kvalitu, ale aj nízku cenu, a najmä rýchle vypracovanie projektovej dokumentácie. Vypracúvame projekty požiarnej ochrany všetkých typov.

riešenie požiarnej bezpečnosti stavby

Čo je projekt požiarnej ochrany a kto ho potrebuje?

Projekt požiarnej ochrany (hovorovo aj: požiarny projekt) je projektovou dokumentáciou protipožiarnej bezpečnosti stavby. Požiarny projekt je potrebný ako súčasť projektovej dokumentácie stavby pre požadovaný stupeň stavebného konania (napr. pre stavebné povolenie, územné rozhodnutie, zmenu účelu stavby).

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracúva tzv. projektant požiarnej ochrany, ktorým je osoba s odbornou spôsobilosťou špecialista požiarnej ochrany. Vyhotovený projekt požiarnej ochrany sa podáva na príslušné okresné, prípadne krajské riaditeľstvo HaZZ za účelom vydania kladného stanoviska. Kladné stanovisko je potrebné mať k projektu pre stavebný úrad. 

Podľa § 4 písm. k) a § 14 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a fyzická osoba povinná zabezpečiť nasledovné: Aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona tieto osoby povinné zabezpečiť prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb.

projekt požiarnej ochrany rodinného domu

Musí mať aj rodinný dom vyhotovený projekt požiarnej ochrany?

Z vyššie uvedeného ustanovenia zákona vyplýva, že projekt požiarnej ochrany musí mať každá stavba, a teda napr. aj rodinný dom. V opačnom prípade Vám stavebný úrad nevydá stavebné povolenie a bude tento projekt požadovať doložiť.

Zároveň je potrebné mať vyhotovený požiarny projekt nie len pri výstavbe novej stavby, ale taktiež v prípade zmeny stavby. Zmenou stavby je aj zmena užívania stavby, napr. zmena účelu stavby z garáže na dielňu, dodatočné zateplenie stavby kontaktným zatepľovacím systémom a iné. 

Projekt požiarnej ochrany pre zmeny stavby sa vyhotovuje v rozsahu, v akom sa menia podmienky protipožiarnej bezpečnosti, pre ktoré bol pôvodný požiarny projekt stavby vyhotovený. Čo všetko sa z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti stavby zaraďuje do zmeny stavby a v akom rozsahu je potrebné pre dané zmeny posúdiť požiarnu bezpečnosť stavby? To Vám radi zodpovieme pre Váš konkrétny prípad, preto nás neváhajte kontaktovať. Aktuálny projekt požiarnej ochrany je nutné mať vyhotovený v prvom rade preto, aby na základe neho bolo možné dodržať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby. V druhom rade je to aj preto, aby ste sa vyhli pokute v prípade protipožiarnej kontroly štátneho požiarneho dozoru.

projekt požiarnej ochrany po celej SR

Projektovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb po celom Slovensku

Riešime projekty požiarnej ochrany pre stavby po celom Slovensku. V prípade, ak máte elektronické podklady k stavbe (najmä v dwg. súbore), nie je ani nutné, aby sme nikam cestovali. Podklady nám pošlete na e-mail a my Vám následne vyhotovený projekt požiarnej ochrany pošleme poštou v požadovanom množstve paré. Ak ide o zmenu existujúcej stavby, ku ktorej nemáte podklady, sme samozrejme schopný vycestovať k stavbe, zmerať ju a zakresliť.

Naše projekty

 • Obchodné centrum (s požiarnym úsekom zhromažďovacieho priestoru s plochou cez 4000 m2) – Topoľčany
 • Domov seniorov – okres Trnava
 • Hotel (6-podlažný so svadobnou sálou v 2.NP, reštauráciami a inými prevádzkami v 1.NP) – okres Brezno
 • Hotely a penzióny (3-podlažné) – okres Brezno
 • Výrobné objekty drevovýroby – okres Detva (zameranie jestvujúcich stavieb, zakreslenie a spracovanie projektu PBS zmeny účelu)
 • Polyfunkčný objekt (komerčné priestory, administratíva, byty) – Trebišov
 • Polyfunkčný objekt (4-podlažný – ubytovanie a sála pre kultúru) – Senec
 • Výrobné objekty – Bratislava, Brezno, Trnava
 • Skladové haly (napr. pre Skanska SK a.s., OLO a.s. a iný) – okres Prievidza, Bratislava, Banská Bystrica a iné
 • Objekt ZŠ s telocvičňou – Banská Bystrica
 • Bytové domy – okresy Šaľa, Banská Bystrica, Brezno, Nitra a iné
 • Polyfunkčný objekt (6-podlažný) obsahujúci najmä priestory reštaurácie, predajne, ubytovanie, byty, kancelárie a pod. – Bratislava
 • Banské múzeum (historická stavba s novou prístavbou a nadstavbou) – Banská Hodruša
 • Autoservis (dvojpodlažný) – Bratislava
 • Budova obecného úradu s kultúrnym domom, materská škola – okres Spišská Nová Ves
 • Skladová hala Heineken s administratívnou vstavbou (cca 6000 m2) – Bratislava
 • Bytový dom s podzemnou hromadnou garážou – Banská Bystrica
 • Penzión (trojpodlažný s horľavým konštrukčným celkom) – okres Poprad
 • Polyfunkčné objekty – Brezno, Zvolen
 • Apartmány v 7. nadzemnom podlaží nehnuteľnej kultúrnej pamiatky – Bratislava
 • Čerpacia stanica PH s auto umyvárňou –  Lučenec
 • Výrobná hala s odberným miestom horľavých plynov – okres Brezno
 • Sklad horľavých kvapalín – Lučenec
 • Technologické zariadenie na spaľovanie NL – Trnava
 • Administratívne budovy, predajne – Banská Bystrica, Brezno
 • Apartmánové a bytové domy, ubytovacie zariadenie – okres Brezno, Zvolen 
 • Výrobná stavba (cca 4000 m2), budova skladu a dvojpodlažná trafostanica – okres Rožňava
 • Autoservis – Bratislava, Brezno
 • Rodinné domy, chaty a iné jednoduché stavby – mnoho stavieb po celej SR
 • iné

Členstvo v organizáciách