O nás

Projekty požiarnej ochrany, s ktorými budete spokojnýVýkresová dokumentácia projektu požiarnej ochrany

Ponúkame Vám odborné a prispôsobivé naprojektovanie protipožiarnej bezpečnosti Vašej stavby! Vypracujeme pre Vás projekty požiarnej ochrany, ktoré budú nie len plne odborné a spĺňajúce požiadavky platnej legislatívy, ale zároveň aj prispôsobené Vašim predstavám, a ktoré budú pre Vás čo najlacnejšie. Naša precíznosť Vám totiž môže ušetriť nemalé peniaze pri realizácii požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti. Ponúkame Vám naše skúsenosti, ako aj dôslednosť pri hľadaní optimálneho a ekonomického riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby. 

Za svojou prácou si stojíme, a preto sa zaručujeme za kladné stanovisko od okresného či krajského riaditeľstva HaZZ k nami vyhotovenému projektu požiarnej ochrany. Prípadné pripomienky od kontrolného orgánu si sami obhájime, v prípade potreby dodatočne zapracujeme do projektu bez ďalšieho účtovania.

Zaoberáme sa výlučne projektovaním protipožiarnej bezpečnosti (projekty požiarnej ochrany všetkých typov stavieb), preto vám garantujeme vysokú kvalitu, nízku cenu, ale aj rýchle vypracovanie projektovej dokumentácie. 

Príklad riešenia požiarnej bezpečnosti stavby

Čo je projekt požiarnej ochrany a kto ho potrebuje?

Projekt požiarnej ochrany (hovorovo aj: požiarny projekt) je projektovou dokumentáciou protipožiarnej bezpečnosti stavby. Požiarny projekt je potrebný ako súčasť projektovej dokumentácie stavby pre požadovaný stupeň stavebného konania (napr. pre stavebné konanie, územné rozhodnutie, zmeny stavieb).

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracúva špecialista požiarnej ochrany. Vyhotovený projekt požiarnej ochrany sa podáva na príslušné okresné, prípadne krajské riaditeľstvo HaZZ za účelom vydania kladného stanoviska, ktoré je potrebné mať k projektu pre stavebný úrad. 

Podľa § 4 písm. k) a § 14 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi je právnická osoba, fyzická osoba-podnikateľ a fyzická osoba povinná zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri uskutočňovaní stavieb a pri ich užívaní, ako aj pri zmene užívania stavieb riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Podľa § 9 ods. 3 a 4 zákona sú tieto osoby povinné zabezpečiť prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavieb.

projekt požiarnej ochrany rodinného domu

Z uvedeného vyplýva, že projekt požiarnej ochrany musí mať každá stavba (napr. aj rodinný dom) ako súčasť projektovej dokumentácie stavby. Zároveň je potrebné mať vyhotovený požiarny projekt nie len pre stavebné povolenie či územné rozhodnutie, ale taktiež v prípade zmeny stavby. Zmenou stavby je aj zmena užívania stavby (napr. zmena užívania stavby z garáže na dielňu), nakoľko sa ňou menia podmienky protipožiarnej bezpečnosti, pre ktoré bol pôvodný projekt vyhotovený. Aktuálny projekt požiarnej ochrany je nutné mať vyhotovený nie len preto, aby na základe neho bolo možné dodržať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavby, ale aj preto, aby ste sa vyhli pokute v prípade protipožiarnej kontroly štátneho požiarneho dozoru.

Projekty požiarnej ochrany po celej SR

Projektovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb po celom Slovensku

Riešime projekty požiarnej ochrany pre stavby po celom Slovensku. V prípade, ak máte elektronické podklady k stavbe (najmä v dwg. súbore), nie je ani nutné, aby sme nikam cestovali. Podklady nám pošlete na e-mail a my Vám následne vyhotovený projekt požiarnej ochrany pošleme poštou v požadovanom množstve paré. Ak ide o zmenu existujúcej stavby, ku ktorej nemáte k dispozícii podklady, sme samozrejme schopný vycestovať na miesto stavby a zmerať ju pre zakreslenie.

 • Supermarket – Bratislava
 • Múzeum (nehnuteľná kultúrna pamiatka) – Banská Hodruša
 • Železničná stanica – Čierny Balog
 • Výrobné a skladové priestory – Banská Bystrica
 • Technologické zariadenie na spaľovanie NL – Trnava
 • Cirkevná knižnica – Banská Bystrica
 • Administratívna budova – Banská Bystrica
 • Bytové domy – Brezno
 • Strojárska výrobná hala – okres Brezno
 • Autoservis – Bratislava
 • Rodinné domy, chaty a iné jednoduché stavby – mnoho stavieb po celej SR