Naše služby

 • Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

  • Vypracovanie projektov požiarnej bezpečnosti všetkých typov novostavieb a existujúcich stavieb po celej SR vrátane vybavenia stanoviska kontrolného orgánu. Projekty požiarnej ochrany:Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby
   • pre stavebné povolenie,
   • pre územné rozhodnutie,
   • pre zmenu účelu stavby,
   • dopracovanie projektu PBS k existujúcej stavbe,
   • vypracovanie posudkov protipožiarnej bezpečnosti pre konkrétne podmienky (napr. dodatočné zateplenie stavby, vybudovanie nástupných plôch, posúdenie zdrojov vody pre hasenie požiarov a iné).
 • Kontrola stavby pred kolaudáciou z hľadiska dodržania požiadaviek požiarnej bezpečnosti

 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení

 • Poradenská činnosť

Nami vyhotovené projekty protipožiarnej bezpečnosti stavieb

 • Výrobno-skladové priestory – Banská Bystrica
 • Technologické zariadenie pre spaľovanie NL – Trnava
 • Železničná stanica – Čierny Balog
 • Cirkevná knižnica – Banská Bystrica
 • Bytové domy a ubytovacie zariadenie – okres Brezno, Nitra, Zvolen 
 • Autoservis – Bratislava
 • Strojárska výrobná hala – okres Brezno
 • Rodinné domy, chaty a iné jednoduché stavby – mnoho stavieb na rôznych miestach v SR