Naše služby

 • Projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

  • Vypracovanie projektov požiarnej bezpečnosti všetkých typov novostavieb a existujúcich stavieb po celej SR vrátane vybavenia stanoviska kontrolného orgánu. Projekty požiarnej ochrany:
   • pre stavebné povolenie,
   • pre územné rozhodnutie,
   • pre zmeny stavieb,
   • dopracovanie projektu PBS k existujúcej stavbe,
   • vypracovanie posudkov protipožiarnej bezpečnosti pre konkrétne podmienky (napr. dodatočné zateplenie stavby, vybudovanie nástupných plôch, posúdenie zdrojov vody pre hasenie požiarov a iné).

Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby

 • Kontrola stavby pred kolaudáciou z hľadiska dodržania požiadaviek požiarnej bezpečnosti

Dodržanie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavby

 • Riešenie požiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení

 • Poradenská činnosťO nás - Projekty požiarnej ochrany