Preskočiť na obsah

Naše služby

 • Vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby

  • Vypracúvame projekty požiarnej bezpečnosti všetkých typov novostavieb a existujúcich stavieb po celej SR. V prípade požiadavky pre vás vybavíme aj stanovisko kontrolného orgánu (HaZZ). Projekty požiarnej ochrany vyhotovujeme v dokumentácii pre všetky stupne a účely, najmä:projekt požiarnej ochrany Bratislava
   • pre stavebné povolenie,
   • pre územné rozhodnutie,
   • pre zmenu účelu stavby,
   • dopracovanie projektu PBS k existujúcej stavbe,
   • vypracovanie posudkov protipožiarnej bezpečnosti pre konkrétne podmienky (napr. dodatočné zateplenie stavby, vybudovanie nástupných plôch, posúdenie zdrojov vody pre hasenie požiarov a iné).
 • Kontrola stavby pred kolaudáciou z hľadiska dodržania požiadaviek požiarnej bezpečnosti

 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení

 • Poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

 • Zameranie a zakreslenie pôdorysu existujúcej stavby do súboru .dwg, prípadne iného súboru 

Niektoré nami vyhotovené projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

 • Obchodné centrum (s požiarnym úsekom zhromažďovacieho priestoru s plochou cez 4000 m2) – Topoľčany
 • Domov seniorov – okres Trnava
 • Hotely a penzióny (6-podlažný, 3-podlažné) – okres Brezno
 • Výrobné objekty drevovýroby – okres Detva (zameranie a zakreslenie jestvujúcich stavieb, spracovanie požiarneho projektu zmeny účelu)
 • Polyfunkčný objekt (komerčné priestory, administratíva, byty) – Trebišov
 • Polyfunkčný objekt (4-podlažný – sála pre kultúru s ubytovaním) – Senec
 • Výrobné objekty – Bratislava, Brezno, Trnava
 • Bytové domy – okresy Banská Bystrica, Šaľa, Brezno, Nitra a iné
 • Skladové haly (napr. pre Skanska SK a.s., OLO a.s. a iný) – okres Prievidza, Bratislava a iné
 • Objekt ZŠ s telocvičňou – Banská Bystrica 
 • Skladová hala Heineken s administratívnou vstavbou (cca 6000 m2) – Bratislava
 • Banské múzeum (historická stavba s novou nadstavbou a prístavbou) – Banská Hodruša
 • Autoservis (dvojpodlažný) – Bratislava
 • Budova obecného úradu s kultúrnym domom, materská škola – okres Spišská Nová Ves
 • Bytový dom s podzemnou hromadnou garážou – Banská Bystrica
 • Penzión (trojpodlažný s horľavým konštrukčným celkom) – okres Poprad
 • Polyfunkčný objekt (6-podlažný) obsahujúci najmä priestory ubytovanie, byty, reštaurácie, predajne, kancelárie a pod. – Bratislava
 • Polyfunkčné objekty – Brezno, Zvolen
 • Čerpacia stanica PH s auto umyvárňou –  Lučenec
 • Sklad horľavých kvapalín – Lučenec
 • Technologické zariadenie na spaľovanie NL – Trnava
 • Apartmánové a bytové domy, ubytovacie zariadenie – okres Brezno, Zvolen 
 • Výrobná hala s odberným miestom horľavých plynov – okres Brezno
 • Výrobná stavba (cca 4000 m2), budova skladu a dvojpodlažná trafostanica – okres Rožňava
 • Cirkevná knižnica – Banská Bystrica
 • Predajne, administratívne budovy – Banská Bystrica, Brezno
 • Rodinné domy, chaty a iné jednoduché stavby – mnoho stavieb po celej SR