Preskočiť na obsah

Naše služby

 • Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby

  • Vypracúvame projekty požiarnej bezpečnosti všetkých typov novostavieb a existujúcich stavieb po celej SR. V prípade požiadavky pre vás vybavíme aj stanovisko kontrolného orgánu (HaZZ). Projekty požiarnej ochrany vyhotovujeme v dokumentácii pre všetky stupne a účely, najmä:projekt požiarnej ochrany Bratislava
   • pre stavebné povolenie,
   • pre územné rozhodnutie,
   • pre zmenu účelu stavby,
   • dopracovanie projektu PBS k existujúcej stavbe,
   • vypracovanie posudkov protipožiarnej bezpečnosti pre konkrétne podmienky (napr. dodatočné zateplenie stavby, vybudovanie nástupných plôch, posúdenie zdrojov vody pre hasenie požiarov a iné).
 • Kontrola stavby pred kolaudáciou z hľadiska dodržania požiadaviek požiarnej bezpečnosti

 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení

 • Poradenská činnosť v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

 • Zameranie a zakreslenie pôdorysu existujúcej stavby do súboru .dwg, prípadne iného súboru 

Nami vyhotovené projekty požiarnej bezpečnosti stavieb

 • Skladová hala Heineken s administratívnou vstavbou (cca 6000 m2) – Bratislava
 • Obchodné centrum (s požiarnym úsekom zhromažďovacieho priestoru s plochou cez 4000 m2) – Topoľčany
 • Bytový dom s podzemnou hromadnou garážou – Banská Bystrica
 • Polyfunkčný objekt (jestvujúci 6-podlažný) v historickom centre Bratislavy obsahujúci najmä reštauráciu, obchodné priestory, ubytovanie, byty, kancelárie, učebne jazykovej školy a pod. – komplexný projekt PBS celej stavby
 • Domov seniorov – okres Trnava
 • Polyfunkčný objekt (komerčné priestory, administratíva, byty) -Trebišov
 • Penzión (trojpodlažný s horľavým konštrukčným celkom) – okres Poprad
 • Výrobná stavba (cca 4000 m2), budova skladu a dvojpodlažná trafostanica – okres Rožňava
 • Polyfunkčný objekt – Brezno, Zvolen
 • Sklad horľavých kvapalín – Lučenec
 • Cirkevná knižnica – Banská Bystrica
 • Predajne, administratívne budovy – Banská Bystrica, Brezno
 • Apartmánové a bytové domy, ubytovacie zariadenie – okres Brezno, Nitra, Zvolen 
 • Strojárska výrobná hala – okres Brezno
 • Autoservis – Bratislava, Brezno
 • Rodinné domy, chaty a iné jednoduché stavby – mnoho stavieb po celej SR