Preskočiť na obsah

Cenník

 • od 70 € – stavebné úpravy, rekonštrukcie a pod. (čiastkové projekty požiarnej ochrany pre zmeny stavieb)
 • od 80 € RD bez garáže
 • od 100 € RD s garážou
 • od 120 € ak je súčasťou RD aj prevádzka do 40 m(obchod, dielňa a pod.)
 • od 150 € ak je súčasťou RD aj prevádzka nad 40 m(obchod, dielňa a pod.)
 • Administratívne stavby od 150 € 
 • Stavby na bývanie a ubytovanie od 250 €
  • Bytové domy od 250 €
  • Penzióny, domovy sociálnych služieb, hotely od 450 €
 • Stavby zdravotníckych zariadení od 450 €
 • Radové garáže, hromadné garáže a iné nevýrobné stavby od 150 € 
 • Sklady (staticky nezávislé jednopodlažné stavby) od 150 €
 • Sklady, ktoré sú súčasťou iných stavieb: individuálne oceňovanie

Individuálne oceňovanie

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti stavby pre územné rozhodnutie
 • Vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení
 • Vypracovanie posudkov protipožiarnej bezpečnosti pre konkrétne požiadavky (napr. pre dodatočné zateplenie stavby, vybudovanie nástupných plôch, posúdenie zdrojov vody pre hasenie požiarov a iné)
 • Iné

Cenník uvádza základné výpočtové hodnoty. Presná cena projektovej dokumentácie závisí od niekoľkých faktorov stavby, ktoré sa odzrkadlia v čase vypracovania projektu požiarnej ochrany. Základnými faktormi pre výpočet presnej cenovej ponuky konkrétnej stavby sú:

 • Typ a charakter stavby
 • Počet podlaží stavby (nadzemných, podzemných)
 • Pôdorysná plocha stavby
 • Typ užívania stavby
 • Počet požiarnych úsekov
 • Pri výrobných stavbách aj charakter prevádzky
 • Pri skladoch aj spôsob skladovania a druh skladovaného materiálu
 • Podklady, ktoré sú k dispozícii
 • Ďalšie špecifiká stavby, ako aj ďalšie požadované činnosti na projektanta (napr. účasť pri kolaudácii atď.)

Vypracujeme Vám nezáväznú a bezplatnú presnú cenovú ponuku projektu požiarnej ochrany pre konkrétnu stavbu.

Vzhľadom na množstvo faktorov pri určovaní ceny vypracovania pre jednotlivé projekty požiarnej ochrany, odporúčame využiť bezplatné a nezáväzné vypracovanie cenovej ponuky na základe konzultácie s Vami a poslania podkladov na e-mailovú adresu.